Big Eyes

עיצוב מקיף לסטארטאפ בתחום החינוך

אני בטוחה שאני לא היחידה שפחדה ממתמטיקה בזמן התיכון. המספרים נראו לי זרים ומפחידים, והמורים ביקשו שאשנן נוסחאות בלי להבין אותן באמת.
ל-Big Eyes, סטארטאפ של יזמים מתחום החינוך והטכנולוגיה, היה את החזון לשנות את המצב הזה. הרעיון שלהם הוא לייצר שיטת למידה חדשה ואינטואטיבית שלא רק שתוכל ללמד תלמידים טוב יותר, אלא תוכל גם לתת להם משהו יקר לאין שיעור- אמונה בעצמם וביכולתיהם.

הקודם
הבא

בואו נגשים רעיון יחד